Kvalitetspolicy

 

EK Miljökonsult AB är ett företag som utför miljöuppdrag inom industri och fastighet.

Företag ska kännetecknas av god kvalitet såväl i det interna arbetet som i projektarbeten till kund.

 

Uppdrag med god och rätt kvalitet uppnås genom att:
 

 • uppdrag gås igenom med kund innan projektstart,
   
 • dokument och arbetsbeskrivningar tas fram som är vägledande i arbetet och som minskar risken för att fel uppstår,
   
 • samarbeta med entreprenörer och konsulter med känd eller dokumenterat god kvalitet,
   
 • underlag till utredningar och egna rapporter kvalitetsgranskas, samt
   
 • personalen utbildas kontinuerligt.

 

God dokumentsäkerhet ska eftersträvas med rutiner för strukturerad hantering av dokument, arkivering och datasäkerhet.

 

Det är EK Miljökonsults ambition att företagets tjänster uppfyller både kundens och företaget krav på riktighet och noggrannhet. En målsättning är att företag med stolthet ska präglas av ansvar och motivation för att upprätthålla en god kvalitet.

 

 

Miljöpolicy >>>