Om EK Miljökonsult AB

 

 

 

EK Miljökonsult är ett mindre företag som grundades 2003 av hydrogeologen och miljökonsulten EvaKarin Jonsson.

Företagets kunder återfinns främst inom svenskt näringsliv och inom kommunal teknisk verksamhet.  (Företaget är sedan februari 2011 vilande. För mer information se under fliken Kontakt.)

 

Affärsidé

Att med ett stort engagemang och på ett professionellt sätt 

finna breda kundanpassade lösningar med god och rätt kvalitet.

Miljöuppdragen optimeras efter kundens behov, platsens

förutsättningar samt efter gällande lagar och andra krav.

EK Miljökonsult värnar om företagen, dess inre och yttre miljö.

 

Vision

Att erbjuda miljöuppdrag med hög prestanda och att arbeta i framkant med nya och komplexa miljöfrågeställningar.