Miljöpolicy

 

EK Miljökonsult AB är ett företag som utför miljöuppdrag inom industri och fastighet. Företaget ska kännetecknas av ett miljömedvetet tänkande såväl i det interna arbetet som i projektarbeten till kund.

 

Störst miljönytta kan företaget göra i de uppdrag som utförs till kund genom att:
 

 • utföra objektiva miljöutredningar,
   

 • lyfta fram projektlösningar med liten miljörisk och låg miljöbelastning,
   
 • känna ett stort engagemang,
   
 • utbilda personalen kontinuerligt, samt
   
 • relatera miljöåtgärder med ekonomi.

 

Internt inom företag ska en god arbetsmiljö eftersträvas och resurshushållning samt återvinning främjas. Inköp av miljövänliga produkter och tjänster prioriteras.

 

Det är EK Miljökonsults ambition att ha ett konstruktivt och kontinuerligt miljöarbete som minskar risken för ogynnsam miljöpåverkan. En målsättning är att företaget med stolthet ska präglas av ansvar och motivation för att upprätthålla god miljö, god etik och god moral. Det är självklart att företaget ska följa de miljölagar, miljöregler och andra krav som ställs på företaget och dess verksamhet.

 

 

Kvalitetspolicy >>>